Nowa firma - dotacje-dla-firm

Dotacje dla firm

nowa-firma.com.pl


dotacje dla firm

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku dało wiele korzyści. Jednym z nich są liczne pomoce finansowe ze środków unijnych.

dotacje dla firm to przekazanie środków unijnych konkretnej osobie (firmie) na określony cel. Unijne dotacje nie podlegają zwrotowi. Zasady regulujące komu, ile i na jakich warunkach zostanie przyznana dotacja określają dokumenty międzynarodowe lub rządowe.

W latach 2007 do 2013 polskie firmy będą mogły starać się o dofinansowanie nawet do 12 mln euro, aby firma mogła się rozwijać i wdrażać nowe innowacyjne rozwiązania. Dotacje dla firm z UE są aktualnie najbardziej atrakcyjną formą pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw na nowe inwestycje, oraz dofinansowanie istniejących już projektów.

Unia Europejska bardzo chętnie inwestuje w najnowsze technologie, można otrzymać na nie dotacje po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest, iż technologia ta jest używana w naszym kraju nie dłużej niż 3 lata. Firmy, które aplikują w naszym imieniu o dotacje nie tylko opracowują dokumentacje, ale pomagają również w gromadzeniu niezbędnych załączników oraz co ważne na określony czas dostarczą wszystkie dokumenty do odpowiedniej jednostki wdrażającej. Kolejną pozytywną nowością dotacji jest jest możliwość zakupienia działki przemysłowej za środki unijne, ale cena gruntu nie może przekroczyć 10% wartości całej inwestycji.

Jeżeli posiadasz konkretny plan i cel na zbliżające się lata oraz jesteś w trakcie poszukiwania źródeł ich finansowania dotacje z UE są idealnym rozwiązaniem.

Możesz uzyskać dotacje na:

  • specjalistyczne szkolenia kadr, czyli szkolenia pracowników;

  • inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, czyli zakup specjalistycznego oprogramowania, maszyn czy urządzeń;

  • korzystanie (współpraca) z firmami świadczącymi usługi doradcze (np: w zakresie opracowania strategi rozwoju firmy lub produktu)

  • promocja w kraju i poza jego obszarem, czyli opracowanie planu eksportu i jego późniejsza realizacja (np:udział w targach) ;

  • inwestycje rozwój i badania (B+R), czyli wszystkie prace badawcze w celu opracowania i stworzenia nowego produktu.